Τεχνητά Πετρώματα

1s2s3s4sΦυσικά Πετρώματα

1s2s3s8sΨηφίδες

1s2s7s8s1s2s7s8s