Η σύνθετη ξυλεία Woodman αποτελεί την ιδανική λύση για εμφανείς κατασκευές μεγάλων διαστάσεων και ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων.

Στέγες και στέγαστρα σε ξενοδοχεία, οινοποιεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιομηχανικά κρίρια, αποθηκευτικούς χώρους, γέφυρες, γυμναστήρια είναι ορισμένες από τις πολλές εφαρμογές της σύνθετης ξυλείας η οποία παράγεται σύμφωνα με τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 5.

Κάθε τεμάχιο σύνθετης ξυλείας έχει ετικέτα ποιότητας με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραγωγής του (πάχος στοιχείων, τύπος κόλλας, ποιότητα) και είναι συσκευασμένο με πλαστικό. Η σύνθετη ξυλεία παράγεται από τεχνητά ξηραμένη ξυλεία ελάτης κεντρικής Ευρώπης ή Σουηδίας απ' όπου έχουν αφαιρεθεί τα σημεία της ξυλείας που μειώνουν την αντοχή της ( όπως μεγάλοι ρόζοι, θύλακες, ρυτίνες κ.λ.π.) και έχουν συγκολληθεί κατά μήκος και καθ' ύψος με εξαιρετικής αντοχής κόλλες και ειδικό σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας έτσι ώστε να έχουμε ένα τελικό προϊόν εξαιρετικής αντοχής και άριστου αισθητικού αποτελέσματος, έτοιμο να βαφεί και βερνικωθεί.

Οι άμεσα διαθέσιμες διατομές της σύνθετης ξυλείας είναι:

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

80 x 80
80 x 120
80 x 140
80 x 160
80 x 180
......
90 x 90
90 x 200
......
0 x 100
100 x 200
100 x 220
100 x 240
100 x 280
......
......
......
......
120 x 120
120 x 180
120 x 200
120 x 220
120 x 240
120 x 280
......
......
......
40 x 140
140 x 280
......
160 x 160
160 x 200
160 x 240
160 x 280
......
200 x 200


Τα μήκη είναι κυρίως 12,00μ. και 13,00μ.